Autorizovaný servis autogenní techniky

Obecné pokyny oprav autogenní techniky

V případě, že se rozhodnete využít služeb servisního střediska, je nutné především zkontrolovat, zda je servisní organizace držitelem platného osvědčení GCE opravňujícího k provádění oprav autogenní techniky. Tento certifikát garantuje, že oprava byla provedena kvalitně a zařízení lze dále bezpečně používat.

Rizika spojená s používáním starých typů redukčních ventilů

Láhvové redukční ventily jsou vyráběny v souladu s ČSN EN 2503, Rozvodové redukční ventily jsou vyráběny v souladu s ČSN EN ISO 7291. V současné době dodavatelé technických plynů plní láhve na 200 bar/resp. 300 bar. Z tohoto důvodu je z bezpečnostního hlediska nezbytně nutné, aby uživatelé používali redukční ventily, které jsou vyrobeny a konstruovány pro příslušný vstupní přetlak. Použití 150 bar ventilu na tlakové láhve plněné na vyšší přetlak (např. 200 bar) není bezpečné.

U acetylenových lahvových redukčních ventilů (láhve jsou plněny na hodnotu 25 bar), je zásadní zajistit, aby maximální výstupní přetlak nebylo možno nastavit na hodnotu vyšší než 1,5 bar. U starších typů redukčních ventilů lze nastavit hodnotu až 2,5 bar. V tomto případě se uživatelé vystavují vysokému bezpečnostnímu riziku.

Proč si zvolit naši firmu za servisního partnera?

  • s opravami neobchodujeme/nekupujeme, skutečně je provádíme
  • vlastníme osvědčení GCE SERVICE PARTNER a KULATÉ RAZÍTKO
  • splňujeme podmínky držitele oprávnění oprav výrobků pro průmyslové použití technických plynů
  • naši servisní pracovníci procházejí pravidelným školením u výrobce
  • opravovány jsou přesně určené typy výrobků
  • dodržujeme přesně stanovené technologické postupy při provádění oprav
  • používáme pouze originální náhradní díly dodávané výrobcem
  • používáme technologickým postupem předepsané nářadí a kalibrovaná měřidla
  • opravené výrobky důsledně značíme datem opravy, součásti je předávací protokol/dodací list opatřený „kulatým razítkem

 
V případě, že si nejste jistí, zda používáte autogenní zařízení v souladu s nařízením výrobce a se zákonem č. 378/2001Sb, kontaktujte nás a my Vám zařízení zkontrolujeme. Chráníte tím zdraví svých zaměstnanců a svůj majetek.

Jako jediný autorizovaný servis autogenní techniky na Moravě vlastníme platné osvědčení a razítko certifikované firmy. Zajistíme Vám profesionální péči v oblasti oprav, repasování a přezkoušení, řezacích nástavců, řezáků, rukojetí, spořičů a řezacích strojů.

Kontaktujte nás ...
tel. 724 211 610 nebo na hurnik@vlceksvt.czCopyright   |  © VLČEK - svařovací technika s.r.o.  |  2021