Přezkoušení dle zákona č. 378-2001Sb, požadavek Státního úřadu inspekce práce
 


        Víte, že v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. a souvisejících platných norem
        je povinnost pravidelně a to minimálně 1 x ročně nechat přezkoušet správnou funkci všech zařízení,
        vést záznam o zkoušce a provozní dokumentaci?
 


Kdo nařízení kontroluje a využívá?
Inspektoři z inspektorátu práce při pravidelných kontrolách, především v rámci vyšetřování pracovních úrazů.

Co nabízíme?
Pravidelné přezkušování pojistek proti zpětnému šlehnutí (suché předlohy) a ostatních autogenních zařízení (redukční ventily, řezáky, rukojeti ...). Jsme autorizované zkušební středisko výrobce.

Osvědčení GCE servis partner
Osvědčení k přezkoušení
 

Kontaktujte nás ... tel. 724 211 610 nebo na hurnik@vlceksvt.cz
 
Seznam předepsaných zkoušek

Pojistky proti zpětnému šlehnutí
- suché předlohy:
• Kontrola těsnosti
• Kontrola zpětného ventilu
• Kontrola tlakového ventilu
• Kontrola průtoku

Redukční ventily:
• Zkouška celkové vnější těsnost
• Zkouška vnitřní těsnosti
• Zkouška pohybu indikátoru tlaku
• Kontrola stavu vstupní přípojky
• Kontrola stavu výstupní přípojky

Řezací a svařovací hořáky:
• Sací účinek injektoru
• Vnější těsnost výrobků
• Kontrola vstupních připojení
• Kontrola těsnících ploch
  pro řezací hubice

Lhůty kontrol, prohlídek a revizí:
1 x za 12 měsícůCopyright   |  © VLČEK - svařovací technika s.r.o.  |  2021