Použití bezpečnostních prvků pojistek proti zpětnému šlehnutí

Pojistky proti zpětnému šlehnutí

SG-5 (5 bezpečnostních funkcí)       SG-3 (3 bezpečnostní funkce)       SP20 (2 bezpečnostní funkce)
 

Proč používat pojistku proti zpětnému šlehnutí?
  • Ochrana zdraví a majetku
  • Prevence úrazů
  • Vyšší stupeň bezpečnosti při práci
    s vysoce nebezpečnými hořlavými plyny.
        Kde jsou pojistky povinné
  • Při použití acetylenu - pojistky jsou povinné vždy !!!
  • Vyhláška Ministerstva vnitra 87/2000 Sb. vyžaduje, aby odběrná místa acetylenu byla vybavena pojistkou proti zpětnému šlehnutí.
  • Pracoviště, kde se využívá acetylen a nejsou-li vybavena pojistkami proti zpětnému šlehnutí, porušují nařízení bezpečnosti práce BOZP a platnou legislativu ČR.

Co je ještě povinné
V souladu se zákonem č.378/2001 Sb. a souvisejících platných norem je povinnost pravidelně a to minimálně 1 x ročně, nebo po každém zpětném šlehnutí, přezkoušet správnou funkci pojistek a vést o tom provozní dokumentaci. Toto zajišťují autorizovaná zkušební střediska.

Kde jsou pojistky volitelné a doporučované
• Výrobce doporučuje použití pojistek proti zpětnému šlehnutí nejen u acetylenu, ale i dalších hořlavých plynů.
• Je potřeba i u kyslíku, neboť i tady dochází ke zpětnému šlehnutí do přívodu kyslíku.

Kam umístit pojistku proti zpětnému šlehnutí?
VŽDY za redukční ventil
ochrana zdroje plynu (odběrné místo rozvodu plynu nebo láhev s plynem). Vysoké riziko výbuchu láhve.
VŽDY za rukojeť hořáku
ochrana pracovníka, nebezpečí zahoření hadic mezi zdrojem a pracovním hořákem.
 

Bezpečnost provozu a životnost pojistek proti zpětnému šlehnutí

Jak vzniká proces zpětného šlehnutí...
Kyslík smísen s hořlavým plynem produkuje po zapálení plamen o velmi vysoké teplotě. S takovým plamenem lze ohřívat, řezat a svařovat širokou škálu materiálů.

Zpětné šlehnutí je plamen, který vnikne zpět do hořáku. Za určitých okolností může zůstat trvale hořet uvnitř hořáku až do jeho destrukce. V nejhorším případě se dále šíří přes hořák a hadice směrem ke zdroji plynu. Způsobuje jej reverzní tok zapálené směsi plynů. Zpětné šlehnutí může být iniciováno při zapálení hořáku nebo v průběhu operací dělení materiálu i svařování.

Zpětné šlehnutí může být impulsem pro výbuch plynu v hadicích s vysokým rizikem zranění či usmrcení operátora. V případě prohoření přes redukční ventil do plynových lahví může dojít k explozi se zničujícímu účinky.

Hlavními důvody pro vznik zpětného šlehnutí jsou
• Nedostatečný přetlak plynu nebo malý průtok
• Přehřátí hubice
• Špatně průchodná nebo blokovaná hubice

Výrobce poskytuje 2 letou záruku, životnost pojistek je 5 let od instalace zařízení.
Zpětné šlehnutí je vysoce nebezpečný jev, nicméně s použitím bezpečnostních zařízení je riziko nehody výrazně omezeno.


YouTube GCE Safety Solution


Dokumenty ke stažení

  Proč používat pojistku
  proti zpětnému šlehnutí

  Vyhláška 87-2000
 

Kontaktujte nás ...
tel. 724 211 610 nebo na info@vlceksvt.cz


Historie výroby pojistkek proti
zpětnému šlehnutí


ASP110
ukončení výroby v roce 1995
(z bezpečnost. důvodů nelze již používat)

SP36+
výroba a prodej 1996 - 1999
(z bezpečnost. důvodů nelze již používat)

SP50
výroba od 1996 - 2015
(z bezpečnost. důvodů nelze již používat)

SG-5
výroba od 2014 - doposud
(životnost 5 let od uvedení do provozu)

Copyright   |  © VLČEK - svařovací technika s.r.o.  |  2021